tisdag 15 december 2020

Judisk historia del 1

 


Hemma
Se flippen
Skriv en fråga som du tar med dig till klassen, antingen som du själv inte förstår eller som du vill kolla om dina klasskompisar förstått. 

Basgrupp
1) Skriv en sammanfattning av flippen
2) Skriv förklaringar på begreppen
 • Stamfader
 • Förbundet
 • Karavan
 • Farao
 • Israeliter
 • Exodus
 • Sinai
3) Besvara frågorna
a) Vem var Abraham? För vilka religioner är han viktig?
b) Vad innebar förbundet med Abraham och Gud?
c) Varför var Moses möte med Gud vid berget Sinai viktigt för judendomen?

torsdag 17 september 2020

Till provet om klimat och jordens inre krafter

 Du ska kunna:

 • Gradnätet: Kunna sätta ut längd och breddgrader
 • Skala (kartor) Förstå vad t.ex 1:10 000 betyder (att 1 cm på kartan är 10 000 cm i verkligheten
 • Kunna skillnaden på klimat och väder
 • Kunna sätta ut klimatzonerna (Polar, Tempererat, Subtropiskt, tropiskt) på en karta
 • Olika klimattyper, kunna jämföra kust och inlandsklimat
 • Kunna den subtropiska zonens klimat
 • Varför uppstår jordbävningar och jordskalv

Begreppen
 • latitud
 • longitud
 • Ekvatorn
 • Gradnätet
 • Meridian
 • Parallellcirklar
 • Småskaliga kartor

Hur kan du öva?

Dina anteckningar och förklaring på begreppen som vi gjort på lektionstid

Vill du läsa är det enklast att logga in på gleerupsportal och klicka dig fram till rätt text. Du går in på geografi och sedan följande rubrik
Med kartor jorden runt
-Bara jordgloben visar helt rätt
-Väderstrecken
-Jordens gradnät
-Storskaliga och småskaliga kartor

Begreppen kan du träna på 
https://glosor.eu/ovning/geografi-ak-7.9962217.html
Logga in: sofben+c203


Nedan finns länkar till filmer om du trivs på det sättet att lära
Jordens klimatzoner
Jordens inre krafter