torsdag 21 januari 2021

Extrauppgift

1) Gå in på länken

2) Besvara frågorna i ett drivedokument som du delar med mig

https://www.ne.se/temapaket/judendomen/ovning/faktafragor-om-judendomen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar